bussenstror

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

fogfritt

PEA FOGFRIA GOLV AB -DIN ENTREPRENÖR AV FOGFRIA GOLV

PEA FOGFRIA GOLV AB har sedan starten 1983 utvecklats till ett av Sveriges ledande entreprenadföretag inom området när det gäller fogfria golvlösningar och industrigolv.

Vår långsiktiga strategi skapar även långsiktiga kundrelationer där nöjd kundgaranti är en självklarhet. Med vår välutbildade personal, vilka är auktoriserade på
fogfritt golv, skapar vi de förutsättningar som krävs för att möta era krav på effektivitet, slutresultat och kostnadsbild. PEA har Linköping och Norrköping som utgångspunkt och därifrån hela riket som arbetsplats.

Våra auktoriserade golvtekniker utför golvläggning av fogfria massabeläggningar där golven består utav härdplaster för att klara kemiska och mekaniska belastningar i utsatta miljöer. Osäker vilket golv som passar ditt ändamål och verksamhet? Golvteknikerna hos oss på PEA FOGFRIA GOLV AB är experter på fogfritt golv inom olika verkstäder, industrier och offentliga miljöer såsom skolor, sjukhus och övriga lokaler. Kanske passa massagolv era ändamål bäst? Underhållsfria industrigolv? Oavsett vet vi vilka fogfria golv som fyller ert syfte bäst.

MASSAGOLV MED FOGFRIA BELÄGGNINGAR

Våra fogfria massgolv tål höga påfrestningar av slitage och tuffare städning. Trots återkommande nötning bibehåller golven sin estetiska fräschör och ger din lokal en härlig känsla.

Hos oss på PEA FOGFRIA GOLV Linköping  får du ett tåligt härdplastgolv där din verksamhet i tillexempel livsmedelsindustrin undviker dyra produktionsstopp och onödiga reparationsarbeten.
Kombinera fogfria beläggningar med olika sorters färger, former och struktur för ett personligt fogfritt golv som höjer mervärdet. Beläggningarna finns som bland annat färgsandsgolv, flinggolv och dekorativt naturstensgolv. Ett utmärkt alternativ för tillexempel butiksgolv eller utställningsgolv.

Höj trivselfaktorn för personalen genom rätt INDUSTRIGOLV! Vi har fogfria industrigolv från lilla verkstaden till tunga industrier. De nästintill livslånga industrigolvbeläggningarna ger din verksamhet en god investering.

IMG0438

IMG0416

Vi anpassar fogfria golv utefter din verksamhet, behov och önskemål

Tjänster

Vi anpassar fogfria golv utefter din verksamhets behov och önskemål

 • Industrier
 • Lagerhallar
 • Tryckerier
 • Verkstäder
 • Butiker
 • Arenor
 • Skolor
 • Sjukhus
 • Parkeringar
 • Övriga ytor i bostadshus
 • Övriga offentliga miljöer

IMG_0311klar-1-large

Produkter

EPOXIGOLV

Epoxi är den beläggning som bäst kan anpassas efter kundens specifika behov. Dess egenskaper gör att den passar mycket utmärkt i tillexempel tunga industrier med stor mekanisk påfrestning, vid behandling av kemikalier eller våtutrymmen. Epoxiplasten läggs direkt på betong och ger ett bra skydd som håller länge. Stort urval av färg och struktur. Går även att halkskydda.

AKRYLGOLV

Akryl är en termoplast. Vid färdigt golv är akryl väldigt lik epoxi, lika stort urval av färg och struktur, men dess egenskaper är lite annorlunda. Största fördelen med akryl är dess korta härdningstid, även i kyla. Det tar bara några timmar innan beläggningen går att gå på.

POLYURETANGOLV

Polyuretan är mycket flexibel och är lämplig att använda i tillexempel fogar. Den är också ett mycket bra komplement till epoxi. Polyuretanplasten läggs då ovanpå epoxibeläggningen och ger ett gott repskydd.

Tågdepå,SJBoxholm_Efter

eradur

flow

logo (2)

PEA Fogfria Golv i Linköping AB 556501-2662, Miljö- & Kvalitetspolicy

Vi på PEA Fogfria Golv har som målsättning att kunden alltid ska känna sig nöjd och säker på att de fogfria massagolv, som vi av kunden fått i uppgift att lägga, håller den höga kvalitet och standard som förväntats och önskats.
Med kvalité och standard menar vi, gott uppträdande på arbetsplatsen, att gällande föreskrifter för objektets lokalitet följs, att vi innan påbörjat objekt gjort en riskbedömning och därefter följer de riktlinjer vi sätter för objektet, att rätt produkter används för gällande objekt och dess underlag.
Vi uppnår dessa mål genom vidareutbildningar, att dela med oss av erfarenheter inom yrket bland våra golvläggare men inte minst, vara auktoriserade golvläggare, nedan citat taget från www.fogfrittgolv.se

Läggning av fogfria golv eller härdplastgolv kräver stor kunskap för att få ett säkert och hållbart resultat. Fram tills nu har det inte funnits något sätt för beställare att vara säkra på att entreprenören har den kunskap och kompetens som krävs. Ett övergripande mål med AFG är att alla härdplastgolv ska läggas säkert för hälsa och miljö, med bästa möjliga slutresultat och golvbeställare ska ha ett bra verktyg för att säkerställa detta

Miljöpolicy

I vår verksamhet jobbar vi med fogfria massagolv där själva plasten i den fogfria massan utgör en stor del och betydelse för slutresultat.
Vi har nära samarbete med våra huvudleverantörer och följer utvecklingen kring materialet för våra golv samt eftersträvar så miljövänligt material som möjligt.
Till samtliga plaster skall datasäkerhetsblad finnas, vilka även skall medfölja ut till arbetsplatsen.

Då massan, till golven vi lägger, blandas för hand och i de mängder som erfordras för objektet kommer resultatet av restprodukter att i det närmaste vara obefintlig.
Övrigt uppkommande avfall så som papperssäckar, förpackningsomslag, plåtburkar mm sorteras för återanvändning, destruktion, energiutvinning eller deponi.

Vi har insikt i Miljöbalkens 2 kapitel 2§, dvs. att skaffa oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Arbetsmiljöpolicy

Att ha insikt samt värna om vår personal och jobba aktivt med andan av god kamratskap, utbildning, hälsa och arbetsmiljö skapar vi alla förutsättningar för ett lyckat företagande och duktiga medarbetare.

För att minimera negativa effekter på arbetsmiljön jobbar vi med följande:
Utföra riksbedömningar och kartlägga olycksrisker för att förhindra olyckor mot anställda och miljön
Följa de krav vi har på hälsokontroller
Förhindra kränkande särbehandling av medarbetare
Ledarna ska aktivt bry sig om medarbetarna samt vara lyhörda för att snabbt sätta in åtgärder där så krävs
Genom fortbildning förse vår personal med rätt kunskap och information om de material som används i vårt yrke

fargprovnr

Referenser

header

2

kronfg1

Utskrift

Kolmarden_BamsesVarld_396x190

logo-asmfoods

sjukhus

Kontakt

Jonas Seijser

Jonas Seijser

Kundkontakt

Jonas@peafogfriagolv.se
070 – 621 37 12

Jenni Jonsson Ljungberg

Jenni Jonsson Ljungberg

Kontoret

Jenni@peafogfriagolv.se
070-6370825

Niclas Jonsson

Niclas Jonsson

Fogfria Golv

niclas@peafogfriagolv.se
070 – 694 99 07

PEA Fogfria Golv AB

Box 90

Tellbovägen 32

58506 Linghem

Tele: 013-708 25

info@peafogfriagolv.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

fogfritt