Produkter

INDUSTRIGOLV


Våra industrigolv är en en optimal hållbar lösning då de är lätta att städa och att underhålla. Industrigolven finns i flertalet olika material såsom epoxi, akryl och polyueratan. Vi anpassar golven utefter dina och din verksamhets behov.

EPOXIGOLV


Epoxi är den beläggning som bäst kan anpassas efter kundens specifika behov. Dess egenskaper gör att den passar mycket utmärkt i till exempel tunga industrier med stor mekanisk påfrestning, vid behandling av kemikalier eller våtutrymmen. Epoxiplasten läggs direkt på betong och ger ett bra skydd som håller länge. Stort urval av färg och struktur. Går även att halkskydda.

AKRYLGOLV


Akryl är en termoplast. Vid färdigt golv är akryl väldigt lik epoxi, lika stort urval av färg och struktur, men dess egenskaper är lite annorlunda. Största fördelen med akryl är dess korta härdningstid, även i kyla. Det tar bara några timmar innan beläggningen går att gå på.

POLYURETANGOLV


Polyuretan är mycket flexibel och är lämplig att använda i tillexempel fogar. Den är också ett mycket bra komplement till epoxi. Polyuretanplasten läggs då ovanpå epoxibeläggningen och ger ett gott repskydd.