INDUSTRIGOLV

Våra industrigolv är en en optimal hållbar lösning då de är lätta att städa och att underhålla. Industrigolven finns i flertalet olika material såsom epoxi, akryl och polyueratan. Vi anpassar golven utefter dina och din verksamhets behov.

Industrigolv är den optimala hållbara lösningen för golven på ditt företag om du är ute efter något starkt och mycket hållbart. Industrigolv är lätta att städa, lätta att underhålla och de finns i material såsom epoxi, akryl och polyuretan att välja emellan. Vi har god erfarenhet av golvläggning för industrier och oavsett hur stort eller litet ditt företag är så kan vi hjälpa dig få de golv som behövs anpassad efter dina behov och önskemål. Vilken typ av material du bör ha till golvet bör baseras på typ av industri och vilka kemikalier samt maskiner som används.

Material


Industrigolv av polyuretan har en hög flexibilitet och hårdhet tillsammans med en hög tålighet mot repskador. Polyuretan passar bra om din industri behöver en flexibel golvlösning eller om du behöver ett golv som kan rengöras med ånga och hett vatten utan att skador uppkommer på golvet.

Med industrigolv av epoxibeläggningar så har du en anpassningsbar och smidig lösning som är anpassningsbar för att uppfylla de krav som en industri och arbetsplats kan ha. Med pigment och sand så kan man ge golvet de egenskaper man vill ha, med allt från halkskydd och slitstyrka till kemikalieresistens och ytfinish. Epoxi har en hög tålighet mot flertalet kemikalier och vätskor, såsom olja, bränsle, lösningsmedel och alkaliska medel.

En av de stora fördelarna med industrigolv utav akryl är att det härdas inom bara ett par timmar, även i lägre temperaturer efter att golvet har lagts. Det har en viss bättre tålighet mot syror i jämförelse med epoxi och kan beläggas i temperaturer ända ner till 0°C.

Golvet anpassas utefter dina och din verksamhets behov.

  • Kemresistent
  • Värmetåligt
  • Halkskyddat
  • Elavledanden