POLYURETANGOLV

Polyuretan är mycket flexibel och är lämplig att använda i tillexempel fogar. Den är också ett mycket bra komplement till epoxi. Polyuretanplasten läggs då ovanpå epoxibeläggningen och ger ett gott repskydd.